RYBÁŘSKÝ ŘÁD, CENÍK OPRÁVNĚNÍ K LOVU

žené rybářky a Vážení rybáři,

k tomu, abychom Vám mohli i nadále prodávat Oprávnění k lovu na rybníce Zaječí, je zapotřebí Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. Potřeba Vašeho souhlasu vychází z nového nařízení Evropské unie, tzv. GDPR, které vychází z nového nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů,s účinností od 25. 5. 2018. Jeho cílem je vyšší ochrana fyzických osob z hlediska podmínek využívání jejich osobních údajů. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že proces vyřízení prodeje Oprávnění k lovu na rybníce Zaječí (dále jen Oprávnění k lovu) je zároveň chápán jako proces zpracování Vašich osobních údajů.

Nechceme Vás zahlcovat žádostmi o udělení souhlasu, proto Vás chceme upozornit, že případné zakoupení Oprávnění k lovu je dobrovolné.

Co to jsou osobní údaje

Osobní údaje týkající se identity“ jsou informace, které slouží explicitně k tomu, aby byla zjištěna Vaše identita. Jsou to údaje typu jméno a příjmení, datum narození, bydliště, případně telefonní, příp. e-mailový kontakt na Vaši osobu.

Správce osobních údajů

Správcem je vždy spolek Rybáři od Zaječáku, z.s., se sídlem Trnová 330, 330 13 Trnová, registrován v ČR u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce 7146, s Identifikačním číslem 03593134, (dále jen spolek Rybáři od Zaječáku, z.s.,).

Všeobecné informace

Se všemi osobními údaji zásadně zacházíme důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje zpracováváme, využíváme a ukládáme převážně za účelem zpracování prodeje Oprávnění k lovu. Vaše osobní údaje předáváme naší účetní, která pro nás vykonává smluvní službu. Tato zpracovává a využívá osobní údaje pouze za účelem zaúčtování. Vaše osobní údaje jsou nám v  některých případech také předávány ze strany Města Bezdružice, našeho smluvního partnera, kde je oprávněná osoba, která je pověřená prodejem Oprávnění k lovu. Zakoupením Oprávnění k lovu dáváte dobrovolný souhlas spolku Rybáři od Zaječáku, z.s., se zpracováním osobních údajů za účelem prodeje Oprávnění k lovu, archivace a následného zaúčtování.

Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme třetím osobám. Se všemi osobními údaji zacházíme důvěrně a prohlašujeme, že ochrana osobních údajů je pro náš spolek prioritní záležitostí.

Archivace osobních údajů

Rybáři od Zaječáku, z.s. archivují osobní údaje v případě:

- prodeje Oprávnění k lovu

- vypsáním Oprávnění k lovu jakožto sponzorský dar

- při evidenci účastníků na rybářských závodech

Spolek Rybáři od Zaječáku, z.s.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny oprávnění k lovu klasické s rybářským lístkem : (na úřadě města Bezdružice) Varianta A

Roční   2000,- Kč          
Děti do 15 let,důchodci, invalidé   1.500.- Kč
Děti do 15 let chytají na dva pruty s dozorem osoby starší 18 let

Ceny oprávnění k lovu klasické bez rybářského lístku : (u pověřené osoby) Varianta B

Roční 2000,- Kč

Děti do 10 let 1000,- Kč

Chytají na jeden prut s dozorem osoby starší 18 let.

Děti do 15 let, důchodci, invalidé   1.500.- Kč
Děti do 15 let chytají na dva pruty s dozorem osoby starší 18 let

Ceny oprávnění k lovu s výjimkou na 2 pruty (chytání NONSTOP) (u pověřené osoby) Varianta C

roční     4.000,- Kč

Osoby pověřené:
 Jiří Heřman, tel.: 739071564, - Marek Bocan, tel.: 723668111, - Libor Tesař, tel.: 777072574, - Zdeněk Vaněk 777757580

Upozornění: Na Zaječím rybníce platí pravidlo K-60 - Uloveného kapra od 60 cm délky (včetně) je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven. U Lína obecného je tato míra 39 cm včetně, Candáta obecného je to míra 69 cm včetně, Amura bílého je tato míra 89 cm včetně.