RYBÁŘSKÝ ŘÁD, CENÍK OPRÁVNĚNÍ K LOVU

žené rybářky a Vážení rybáři,

k tomu, abychom Vám mohli i nadále prodávat Oprávnění klovu na rybníce Zaječí, je zapotřebí Váš souhlas se zpracováním osobních údajů pro obchodní účely. Potřeba Vašeho souhlasu vychází z nového nařízení Evropské unie, tzv. GDPR, které vychází z nového nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů,s účinností od 25. 5. 2018.Jeho cílem je vyšší ochrana fyzických osob z hlediska podmínek využívání jejich osobních údajů. V této souvislosti si Vás dovolujeme informovat, že proces vyřízení prodeje Oprávnění klovu na rybníce Zaječí (dále jen Oprávnění klovu) je zároveň chápán jako proces zpracování Vašich osobních údajů.

Nechceme Vás zahlcovat žádostmi o udělení souhlasu, proto Vás chceme upozornit, že případné zakoupení Oprávnění k lovu je dobrovolné.

Co to jsou osobní údaje

Osobní údaje týkající se identity“ jsou informace, které slouží explicitně k tomu, aby byla zjištěna Vaše identita. Jsou to údaje typu jméno a příjmení, datum narození, bydliště, případně telefonní, příp. e-mailový kontakt na Vaši osobu.

 Správce osobních údajů

Správcem je vždy spolek Rybáři od Zaječáku, z.s., se sídlem Trnová 330, 330 13 Trnová, registrován vČR u Krajského soudu v Plzni v oddílu L, vložce 7146, s Identifikačním číslem 03593134, (dále jen spolek Rybáři od Zaječáku, z.s.,).

Všeobecné informace

Se všemi osobními údaji zásadně zacházíme důvěrně. Vámi uvedené osobní údaje zpracováváme, využíváme a ukládáme převážně za účelem zpracování prodeje Oprávnění klovu. Vaše osobní údaje předáváme naší účetní, která pro nás vykonává smluvní službu. Tato zpracovává a využívá osobní údaje pouze za účelem zaúčtování. Vaše osobní údaje jsou nám v některých případech také předávány ze strany Města Bezdružice, našeho smluvního partnera, kde je oprávněná osoba, která je pověřená prodejem Oprávnění klovu. Zakoupením Oprávnění klovu dáváte dobrovolný souhlas spolku Rybáři od Zaječáku, z.s., se zpracováním osobních údajů za účelem prodeje Oprávnění k lovu, archivace a následného zaúčtování.

Vaše osobní údaje nikdy nepředáváme třetím osobám. Se všemi osobními údaji zacházíme důvěrně a prohlašujeme, že ochrana osobních údajů je pro náš spolek prioritní záležitostí.

Archivace osobních údajů

Rybáři od Zaječáku, z.s. archivují osobní údaje v případě:

- prodeje Oprávnění k lovu

- vypsáním Oprávnění k lovu jakožto sponzorský dar

- při evidenci účastníků na rybářských závodech

Spolek Rybáři od Zaječáku, z.s.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ceny oprávnění k lovu klasické s rybářským lístkem : (na úřadě města Bezdružice) Varianta A

roční     1.500,- Kč
měsíční    800,- Kč

Děti do 15 let,důchodci, invalidé   1.000.-Kč
Děti do 15 let chytají na dva pruty s dozorem osoby starší 18 let

Ceny oprávnění k lovu klasické bez rybářského lístku : (u pověřené osoby) Varianta B

roční   1.500,- Kč
měsíční  800,- Kč

Děti do 15 let,důchodci, invalidé   1.000.-Kč
Děti do 15 let chytají na dva pruty s dozorem osoby starší 18 let

Ceny oprávnění k lovu s výjimkou na 2 pruty (chytání NONSTOP) (u pověřené osoby) Varianta C

roční     4.000,- Kč

Osoby pověřené:
 Jiří Heřman, tel.: 739071564, - Marek Bocan, tel.: 723668111, - Libor Tesař, tel.: 777072574, - Zdeněk Vaněk 777757580

Upozornění: Na Zaječím rybníce platí pravidlo K-60 - Uloveného kapra od 60 cm délky (včetně) je osoba provádějící lov povinna bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do vody rybářského revíru v místě, kde byl uloven. U Lína obecného je tato míra 39 cm včetně, Candáta obecného je to míra 69 cm včetně, Amura bílého je tato míra 89 cm včetně.