Úvodní strana

Rybáři od Zaječáku, z.s.

 

Malé pojednání o rybníku Zaječí pro rok 2021

 

Vážení kolegové rybáři, kamarádi, milovníci krásné přírody, vážení spoluobčané, dovolte nám předem malé poděkování. Chceme Vám říci, že nás velice těší Váš zájem a jsme vděčni za přízeň, kterou nám, respektive rybníku Zaječí, projevujete a pevně doufáme, že zůstanete našimi fandy, fandy krásné přírody a rybařiny i v roce 2021.

Již delší dobu se všichni nacházíme v nepříliš veselé době, o které toho bylo napsáno tolik, že nepřipomínat si ji, vnímáme pomalu jako nutnost k zachování duševního zdraví. Každopádně se tato doba dotýká nás všech i jakožto rybářů a to ve formě různých opatření, která nám občas „svazují“ ruce i nohy. Buďme ale optimisté a věřme, že se vše v lepší obrátí a budeme si moci znovu bez omezení užívat nerušeně naši vášeň - rybolov.

Co se provozu rybníka Zaječí týká, určitě jste zaregistrovali, že jsme v roce 2020 již neměnili rybářský řád. A i pro tento rok 2021 zůstává nezměněný. Máme zato, že i díky Vám a Vašim pozměňovacím návrhům je rybářský řád v definitivní podobě a již další změny do budoucna neplánujeme. Jsme rádi, že můžeme toto problematické téma považovat za dořešené.

V minulém pojednání jsme se rozepsali o tom, co se nám podařilo splnit a co ještě na dořešení čeká. A bylo toho nemálo na obou stranách. Rok se s rokem sešel, dost práce bylo vykonáno a jsou tu úkoly nové, které na nás teprve čekají. I pro letošek jsme si předsevzali mnohé. Z toho hlavního stojí za zmínku především zlepšení kvality příjezdové cesty a dále pak jsou to „koupající“ v letních měsících. V obou případech rok co rok podnikáme neustálé kroky, které věříme, že povedou ke zlepšení této problematiky. Je potřeba zmínit, že cesta k Zaječáku je finančně i strojově poměrně složitá záležitost, nicméně se ji snažíme každoročně nad rámec našich smluvních povinností svépomocí udržovat. Někdy se nám to povede lépe, někdy hůře. Záleží na počasí, přívalových deštích, atd.. Proběhlo i několik neoficiálních jednání s panem starostou Města Bezdružic a doufáme, že se tento problém s cestou již letos vyřeší komplexněji a budeme se moci k rybníku vozidly dostávat pohodlněji nejenom my, ale především i naši starší kolegové, pro které je téměř neřešitelné, aby zaparkovali na nějaké z příjezdových cest a rybářskou výbavu si odnesli pěšky k vodě. Dalším zmíněným nešvarem je způsob „setkávání“ , či spíše „protínání“ rybářů a „koupajících“ v letních měsících. Při tomto dochází k neustálým přím, schválnostem a v neposlední řadě i k ničení přírody, odhazování odpadků a ke slovnímu napadání jednotlivých aktérů potyček. Tato problematika nás i Vás tíží opakovaně téměř každé léto a rok co rok se snažíme najít nějaký rozumný kompromis. Celou dobu si klademe otázku, proč to nemůže fungovat?! Proč v letních měsících někteří lidé, kteří se chtějí svlažit, neupřednostní krásnou a pohodlnou pláž? Proč musí bezohledně rušit rybáře, chytající v klidu v lese? A na druhou stranu, proč rybáři, když ví o tom, že se lidé přijdou svlažit na pláž, musí bezpodmínečně lovit ryby právě zde? Tento začarovaný kruh je nám záhadou? Ale je to pouze o nás lidech, abychom si vyšli ve vší slušnosti vstříc a v této nelehké době si to ještě více nekomplikovali.

Tak uvidíme, jak se nám vše v budoucnu povede. A doufáme, že nám s Vaší lidskostí, vstřícností a slušností na oplátku pomůžete.

Na závěr těchto řádků Vám všem děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce a již se na Vás opět těšíme.

 

 

Vaši Rybáři od Zaječáku, z.s.