Úvodní strana

Rybáři od Zaječáku, z.s.

 

Něco málo o rybníku Zaječí pro rok 2020

 

 

Vážení kolegové rybáři, vážení spoluobčané, kamarádi, milovníci krásné přírody, vkročili jsme do roku 2020. Pro náš spolek Rybáři od Zaječáku, z.s. je to již šestý rok hospodaření na rybníce Zaječí. Během uplynulých pěti let jsme si předsevzali nemálo úkolů a snažili jsme se je vždy plnit i nad rámec našich povinností.

Naším prvotním a prioritním úkolem bylo zabezpečit udržování čistoty v okolí rybníka. Bylo a je ku podivu, co všechno jsou lidé schopni do takovéto krásné přírody odhodit a kolik odpadků jsme sesbírali, roztřídili a odvezli do kontejnerů a sběrných dvorů. Mrzí nás však, že i v dnešní době jsou lidé, kteří si této nádherné lokality neváží a při jejich odchodu od vody zde zůstává nepořádek. Proti takovým důrazně vystupujeme a vystupovat proti nim nepřestaneme. A na druhou stranu nutno říct, že převážná část z vás, kteří se k rybníku a rádi vracíte, po sobě, někdy i po druhých, opakovaně uklízíte. A tímto bychom právě Vám chtěli srdečně poděkovat.

V uplynulých letech jsme se pak také s ohledem na přírodu snažili zpřístupnit a upravit místa k nerušenému a nekomplikovanému rybolovu.

Není možné se tvářit, že jsme my lidé v této lokalitě sami. Je zde mimo jiné i mnoho druhů ptactva a dalších živočichů, pro které je tato příroda domovem. Proto jsme se rozhodli umístit v okolí rybníka nemálo ptačích a kachních budek. S uspokojením sledujeme, jak v nich jejich noví obyvatelé vyvádějí další a další mláďata. A ostatně i díky Vaší zpětné vazbě na facebooku a při osobních setkání s Vámi můžeme s klidem konstatovat, že i tento úkol se nám povedlo beze zbytku splnit. Jsme si vědomi, že nesmíme usnout na vavřínech a pro „Zaječák“ i nadále intenzivně pracovat, aby se zde všichni cítili spokojeně a aby chvíle zde strávené byly co nejvíce příjemné a odpočinkové.

 

No a samozřejmě, co rybáře k rybníku táhne nejvíce?? - No přece ryby! Ano, rybník Zaječí se nám během uplynulých pěti let podařilo velice slušně zarybnit. Dosadili jsme nejen druhy ryb stávajících jako např. kapra obecného, lína obecného, ale vysadili jsme i nové druhy a to amura bílého, tolstolobika bílého a to vždy v objemu přesahujícím roční odlov. V roce 2018 se nám pak podařilo sehnat i několik desítek kg candáta obecného, z kterého jsme měli obzvláště velikou radost. A jelikož se jednalo vždy o ryby pěkné a zdravé, vrací se nám investice do nich ve formě spokojeného rybáře.

 

Zároveň bychom u této příležitosti chtěli poděkovat všem, kteří nám pomáhali, bez nich bychom to sami nezvládli. Děkujeme všem spřáteleným firmám, které nám poskytli techniku, našim sponzorům, spolupracovníkům a kamarádům. Všichni nám ve svém volném čase, kterého nebylo nikdy nazbyt, velice pomohli a pomáhají udržovat tuto lokalitu malebnou.

 

A ještě několik provozních bodů, věnujte jim prosím pozornost:

Jistě jste zaznamenali několik málo změn, jak v rybářském řádu, tak i v ceníku. V průběhu oněch pěti let se bohužel zvedly náklady spojené s provozem Zaječího rybníka a byli jsme nuceni, i když jsme se tomu každým rokem bránili, zdražit ceny Oprávnění k lovu a to o 200,- Kč – tzn.: 1500,- za povolenku roční a 800,- za povolenku měsíční. Toto navýšení se ale nebude týkat dětí, důchodců a invalidů, kdy ceny zůstanou na původních částkách a to 1.000,-Kč za kalendářní rok a 600,- Kč za měsíc.

Věříme, že rybářský řád pro rok 2020 je konečně ten finální i pro roky budoucí a bude přínosem především k ochraně zdraví ulovených ryb, které si rybář nebude chtít ponechat a bude je pouštět zpět do rybníka. Dále pak jsme se tento rok rozhodli omezit lov pouze na dva pruty. Toto omezení se tedy týká pouze rybářů, kteří si v minulosti kupovali „Oprávnění k lovu s výjimkou na tři pruty“. Jsme si vědomi, že tato změna bude určité části rybářů k nelibosti, ale doufáme, že tento krok pochopí a vůči rybám a kolegům rybářům ho přijmou jakožto správný. V uplynulém roce jsme totiž zaznamenali, že v určitých situacích a lokalitách na rybníku bylo chytání na tři pruty kapacitně nepohodlné. Rádi bychom se tak do budoucna vyvarovali občasným dohadům, kde a jak kdo chytá, čí je kde zakrmené místo apod.. Chceme takto dopřát komfortní chytání všem rybářům.

 

Na závěr těchto řádků vám všem děkujeme za projevenou důvěru v uplynulém roce a do nového roku 2020 přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů a těšíme se na další spolupráci!!!

 

 

Vaši Rybáři od Zaječáku, z.s.