Úvodní strana

                                                                                                             Rybáři od Zaječáku, z.s.

 

Pojednání pro rok 2023

 

 

    Vážení kolegové rybáři, vážení spoluobčané, kamarádi, milovníci krásné přírody, opět je po Vánocích a vkročili jsme do roku 2023Z roku 2022 se ponaučme, zavzpomínejme a odnesme si každý jen to dobré! A do roku 2023 vykročme všichni, jak se říká: „Pravou nohou“.

Od 1.1.2015 má od města Bezdružice v pachtu rybník Zaječí, jak už jistě víte, spolek „Rybáři od Zaječáku, z.s.“.Tento spolek vznikl ke konci roku 2014 a my, jeho členovémáme v první řadě zájem o rozvoj a ochranu rybníku Zaječí ato jak vodního díla samotného, tak i dalších přírodních krásrybník obklopujících. Z toho našeho zájmu vyplývá, že snahaspolku je a bude v první řadě šetrný přístup k využívání této lokality. Ano, snažíme se a budeme se snažit zajistit, aby se lov ryb a vyžívání rybníka a okolídrželo daných pravidel a řádů.  V tomto směru bude důraz znovu kladen především na zachování krás této krajiny, ochranu přírody, udržování čistoty, kontrolu lovu a pravidelné nadstandartní dosazování rybí osádky. 

Na rybníku Zaječí hospodaříme již 8 let a další roky jsou, jak pevně věříme, před námi. Cesta k uskutečnění našich cílů byla trnitá, ale díky píli, trpělivosti a nadšení se daří udržet a budovat z tohoto revíru překrásnou lokalitu, na kterou jsme z celého srdce pyšní. Neskromně říkáme, že zde navěky necháváme kus našeho já. Nebyly to mnohdy totiž jen kroky, kterých byste si Vy, naši přátelé a kolegové rybáři, na první pohled všimli. Velmi často šlo o náročnou práci uvnitř našeho spolku a pro nás vždycky bylo a je velmi důležité, abychom se těšili nejen z výsledků naší činnosti, ale i z osobních vztahů a kamarádství. Věříme totiž, že vše, co uděláme proto, abychom si jako tým byli bližší, se pozitivně odrazí ve všem, co děláme pro vás, respektive pro Zaječák.

teď již k následujícímu roku. Jak už to tak nyní všude kolem je ani činnosti našeho spolku se nevyhnulo všudypřítomné zdražování. Po zdražení nájmu se neumíme vyhnout následnému zdražení povolenek a zároveň s tím i implementaci určitých změn v chodu a hospodařeníVěřte, udělali jsme opět maximum pro to, abychom se u Zaječákuvídali za přijatelných podmínek i další roky a to i přesto, že jsme se o plánovaném zdražení dozvěděli doopravdy až na poslední chvíli. Zároveň doufáme, že vyjednané podmínky nějakou dobu vydrží a v budoucnu se již vyhneme dalšímu řetězovému zdražování.

Tak tedy: Oprávnění k lovu klasické pro rok 2023 je nově za 2.000,- Kč pro dospěláky. Oprávnění k lovu pro osoby v důchodu, osoby invalidní a děti do 15ti let se bude zdražovat poprvé za celých 8 let a to na částku 1.500,- Kč. Děti do 10ti let pak mohou u nás na Zaječáku celý rok rybařit za 1.000,- KčDále bychom Vám chtěli sdělit, že pro velice minimální zájem o Oprávnění k lovu klasické měsíční jsme se rozhodli toto zrušit. A nyní již k cenám za Oprávněních k lovu s výjimkou – tedy Non stop. Tyto zůstávají stejné, jako v letech předešlých, zde jsme ceny prozatím neměnili.

Toť vše k otázkám ohledně cen Oprávnění k lovu. Je nutné zmínit, že jsme si loňské zrušení prodeje Oprávnění k lovu s výjimkou víkendové vyhodnotili jakožto správné rozhodnutí a věříme, že jste větší klid a pohodu u vody pocítiliv průběhu minulého roku i Vy všichni. Na základě této zkušenosti jsme se rozhodli v daném konceptu pro nadcházející rok 2023 pokračovat. 

Vše špatné je k něčemu dobré. Po několikeré komplikované realizaci zarybnění a nepříjemnýchzkušenostech s některými dodavateli ryb se nám konečně podařilo sehnat nový zdroj na krásné ryby, které jsme ostatně již koncem minulého roku také do Zaječáku nasazovali. A proto doufáme, že do budoucnabude pokračovat i nadále tato profesionální spolupráce a povede k zarybňování dalšími doopravdy trofejními rybami. 

Před samotným koncem bychom se však ještě rádi vrátili k jedné důležité události z minulého roku. Jak jsme v minulosti několikrát zmiňovali, jeden úkol se nám stále nedařil splnit. Tento nás i vás trápil již dlouho a nedařilo se nám ho posunout ke zdárnému konci. Byla to neslavná obecní příjezdová cesta k rybníku. Po dlouhých letech ale nastal zvrat v celé věci. Ledy se pohnuly a mohli jsme se ke konci roku 2022 všichni radovat z obnovení bezproblémové sjízdnosti. Tohoto bychom rádi využili a vřele poděkovali, hlavně za naše čtyřkolé miláčky, a to nejen panu starostovi, ale i všem zúčastněným v této akci. Děkujeme!

Poděkovat bychom chtěli také Vám všem, kteří jste vážili svůj čas a dočetli toto pojednání až do konce. Přejeme Vám krásný, pohodový rok 2023, naplněný štěstím, zdravím a samozřejmě i rybářskými úspěchy.

 

 

Vaši „Rybáři od Zaječáku“