Úvodní strana

 

Rybáři od Zaječáku, z.s.

Malé pojednání o rybníku Zaječí pro rok 2018

Vážení kolegové rybáři, vážení spoluobčané, kamarádi, milovníci krásné přírody, dovolte nám předem malé poděkování. Chceme Vám říci, že nás velice těší Váš zájem a jsme vděčni za přízeň, kterou nám, respektive rybníku Zaječí, projevujete a pevně doufáme, že zůstanete našimi fandy, fandy krásné přírody a rybařiny i v roce 2018.

Jak jsme Vás již opakovaně informovali, klademe a budeme klást velký důraz na čistotu okolí rybníka Zaječí a doufáme, že jste i Vy zaregistrovali, že se nám tento, pro nás prvořadý úkol, opět dařilo plnit. Naším cílem byla, je a bude celková spokojenost všech návštěvníků a naše přání, aby chvíle, které strávíte u rybníka Zaječí, byly pro všechny příchozí co nejvíce příjemné a odpočinkové.

Dalším pro nás důležitým úkolem je ochrana zdraví ulovených ryb. Myslíme tím speciálně ryby, které jsou ulovené a následně vrácené zpět do svého vodního prostředí. Každý z nás rybářů zainvestoval nemalé peníze do rybářské výbavy, ale mysleli jsme také na dobrou péči o ulovenou a vodě vrácenou rybu? Tyto vrácené ryby, by měly zůstat zdravé, aby mohly udělat radost i dalším rybářům. Základními prostředky, kterými zajistíme zpětné vypuštění zdravé ryby, jsou mimo jiné – přiměřeně velká podložka, adekvátní podběrák a v neposlední řadě i použití přípravku klin-ik (antiseptický přípravek). A jak by tedy měla přesně vypadat šetrná péče o rybu? Souboj s rybou byl úspěšný a ulovená ryba je v dostatečně velkém podběráku. Rybu opatrně přeneseme na předem připravenou mokrou podložku. Než rybu přeneseme, zkontrolujeme, zda má všechny ploutve podél těla. V opačném případě jí totiž můžeme způsobit vážné poranění. Vyndáme montáž z tlamky ryby a nastříkáme klin-ik na poraněné místo (myšleno místo, kde byl píchnut háček). Dále rybu prohlédneme a v případě, že je ještě někde poraněná, tak ji stejným způsobem ošetříme i na těle. Pokud si rybu chceme vyfotografovat a mít na ni zvěčněnou památku, tak tuto držíme co nejblíže podložky a dovolují-li nám to okolnosti, tak nejlépe i ve vodě. Jsme–li na břehu, musí být podložka samozřejmě pod rybou a to pro případ, že se nám ryba mrskne, pak jsme totiž ihned schopni rybu položit zpět na podložku. Rybu polijeme a až se uklidní, tak můžeme ve fotografování pokračovat. Po zdárné fotografii položíme rybu zpět do podložky. Opět zkontrolujeme, zda má ploutve podél těla, podložku nejlépe zapneme či zavřeme a s rybou jdeme k vodě, kde ji bezpečně pustíme do jejího přirozeného prostředí. V případě, že je ryba malátná, tak tuto ve vodě podržíme vzpřímeně a pohybujeme s ní dopředu a dozadu. Tímto pohybem zajistíme, že se voda dostane skrz její žábry a ryba takříkajíc ožije a odpluje sama.

Novinkou pro Vás je i nová úprava chytacího místa „u lavičky“ v „Hogerské zátoce“. Zaznamenali jsme, že toto místo je navštěvováno převážně staršími rybáři, kterým jsme chtěli ulehčit jak přístup k vodě, tak i celkově pohodlné chytaní. Tento prudký svah je za mokra celkem nebezpečný. Rybář zde mohl lehce uklouznut a mohlo dojít i k poranění. Proto jsme zde vybudovali schody, pod kterými jsme svah srovnali. Na tomto krásném rybářském místě se tak mohou nejen senioři soustředit čistě na rybařinu.

Minulý rok jsme po Vašich opětovných přáních a připomínkách povolili zavážení ve vyznačené zóně. Zprvu jsme se na základě upozornění od Vás rybářů museli na „zavážející“ více zaměřit, jelikož docházelo při této činnosti k porušování našeho rybářského řádu, ale vše si nakonec dle našeho názoru „sedlo“ a spokojení rybáři nám tak dodali odvahy v zavážení za přesně vymezených podmínek pokračovat i tento rok.

 

 

Dále věnujte, prosím, pozornost těmto důležitým informacím:

V prvé řadě jsme dali Rybářskému řádu novou strukturu. Je doplněný o některá spíše informativní sdělení. Je přehlednější, body navazují na sebe a mapa je jeho součástí.

Dále po důkladném zvážení jsme se rozhodli omezit množství ryb, které je možné si z rybníka Zaječí v jednom dnu odnést. Pro rok 2018 tedy platí, že je možné si denně odnést pouze jednu ušlechtilou rybu !!! – do detailu rozepsáno - viz. bod 16 Rybářského řádu. Pro toto omezení jsme se rozhodli z rybářského etického hlediska, jelikož jsme v průběhu roku při kontrolách zaznamenali, že nás navštěvuje i několik rybářů – rybářů v uvozovkách, kteří si dosavadní možnost odnesení dvou ryb denně vykládají jako povinnost a to doslovnou. I když vždy na podzim ryby opět adekvátně dosazujeme, tak nejsme zastánci takového nevyváženého odnášení ryb. Nemáme problém s tím, aby si rybáři rybu vzali, ale takovémuto „plundrování“ vody několika jedinci chceme zabránit. Slušní rybáři toto omezení ani nepocítí a věříme, že ba naopak náš krok ocení a při svých výpravách k vodě si dobře zarybaří.

Vážení kolegové rybáři, jsme si vědomi, že některým z Vás se naše kroky nemusí líbit, ale věříme, že do budoucna budou pochopeny a vnímány jakožto prospěšné pro „Zaječák“. Jak jsme již zmiňovali: Jsme motivování k vynakládání maximálního úsilí k ochraně životního prostředí, k celkové čistotě a v neposlední řadě také k ochraně ryb a vodní vegetace.

Dále bychom Vám rádi sdělili, že tak jako každý rok, tak i tento, proběhlo podzimní zarybnění rybníka Zaječí. Můžeme s radostí konstatovat, že i pro tento rok se nám povedlo zarybnit množstvím vyšším, než bylo množství ryb v „Zaječáku“ odlovených. Dosazování rybí osádky proběhlo ve dvou etapách a to v měsíci říjnu roku 2017 a bylo celkem dosazeno 654 kg ryb. Tato osádka se skládala převážně z kapra obecného a dále štiky obecné, amura bílého a tolstolobika bílého.

 

A opět bychom rádi připomněli kontakty na členy spolku. Tito Vám rádi zodpoví, popř. upřesní, jakékoli dotazy a podají důležité informace ohledně chodu a rybaření na rybníku Zaječí a zároveň si rádi vyslechnou připomínky a návrhy, které Vás trápí a které přispějí ke zlepšení dalšího fungování. Uvedené náměty budete moci také vkládat do schránky, která je umístěna na pláži rybníka. Je možné nás rovněž kontaktovat i na mailu: zajecak@centrum.cz. Vašimi návrhy se budeme důsledně zabývat a budou motorem pro naši další práci.

Členové spolku:

 Jiří Heřman- tel.: 739071564, Zdeněk Vaněk- tel.: 777757580, Marek Bocan- tel.: 723668111, Libor Tesař- tel.: : 777072574, Jan Nuhlíček- tel.: 725791250, Martin Velich- tel.: 728439332,Roman Durkáč- tel.: 723325405 (volat po 16hod.)


 

S přáním pohodové rybařiny plné krásných zážitků, odpočinku a relaxace v roce 2018


 

Rybáři od Zaječáku, z.s.